Wednesday, 14 September 2011

Degree Zero

Degree Zero
27.8- 1.10, 2011
Guangjuan Zhang

Passagen, Linköping konsthall

Stora torget 2, S-581 81 Linköping
Öppet tis-ons kl 11-18, tors-sön 11-16 Fri entré

Utställningen invigs
DEGREE ZERO
Guangjuan Zhang är född 1973 i Harbin, Kina. Där tog hon sin första magisterexamen i konst 2001. Samma år inbjöds hon som gästlärare vid Gävle konstskola och bosatte sig i Sverige. Därefter gick hon på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm där hon avlade ytterligare examina.
En första intressant frågeställning gäller om hur man kan beskriva en konstnärs identitet. Är det rel-evant att tala om att Guangjuan Zhang är en kinesisk konstnär? Visst spelar alltid uppväxtmiljö en mycket stor roll. Men är konstnärskap alltid större än hemort och nationstillhörighet? Syns detta i konsten?
Hon arbetar med frågor som är existentiella och rör identitets flytande ka¬raktär. Men dessa frågeställningar är givetvis mera generella än nations¬gränser. Mötet med Sverige och en annan kultur har också påverkat henne på olika sätt.
Skulptur och foto med installationer dominerar hennes arbetsformer. Det är fråga om ett slags konceptuell skulptur t ex människofigura¬tioner som reser sig upp ur platta metallskivor på golvet. De liksom strävar efter att frigöra sig från sitt ursprung och sin bakgrund likt den fjättrade Prometheus.
I fotografierna finns alltid frontala möten med människor och deras ansikten med ögon som tittar in i kameran, på oss betrak¬tare. I andra verk ser de in i en spegel. Intresset för dubbel¬heter och illusioner är återkommande i hennes arbeten. Vad är det vi ser egentligen? Kan vi lita på det vi ser?
Konsten ställer alltid frågor och konstnären skapar verk som gestaltar motsägelser i stället för entydiga svar.

Linköping augusti 2011
Christer Fällman
Konsthallschef Passagen

www.linkoping.se/passagen

No comments:

Post a Comment