Sunday, 13 May 2012Tolv hos Inga Modén - 13 konstnärer med glas i blick.
Utställning på Krapperups Konsthall
2 juni-8 juli:
 Krapperups Konsthallen, Krapperupsvägen 409
ligger vid väg 111 mellan Höganäs och Mölle.

Läs mer på
www.krapperupskonsthall.se

Avesta Art 2012 "Förnuft och känsla"

Vernissage 26 maj kl. 12.00
26 maj - 9 september
( För bokade grupper finns det möjlighet att se utställningen from 19/5)

Öppet: 26 maj- 9 september dagligen kl. 11-18. (midsommarafton stängt)

Adress: Kanalvägen 1, 774 30 Avesta

Wednesday, 14 September 2011

Degree Zero

Degree Zero
27.8- 1.10, 2011
Guangjuan Zhang

Passagen, Linköping konsthall

Stora torget 2, S-581 81 Linköping
Öppet tis-ons kl 11-18, tors-sön 11-16 Fri entré

Utställningen invigs
DEGREE ZERO
Guangjuan Zhang är född 1973 i Harbin, Kina. Där tog hon sin första magisterexamen i konst 2001. Samma år inbjöds hon som gästlärare vid Gävle konstskola och bosatte sig i Sverige. Därefter gick hon på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm där hon avlade ytterligare examina.
En första intressant frågeställning gäller om hur man kan beskriva en konstnärs identitet. Är det rel-evant att tala om att Guangjuan Zhang är en kinesisk konstnär? Visst spelar alltid uppväxtmiljö en mycket stor roll. Men är konstnärskap alltid större än hemort och nationstillhörighet? Syns detta i konsten?
Hon arbetar med frågor som är existentiella och rör identitets flytande ka¬raktär. Men dessa frågeställningar är givetvis mera generella än nations¬gränser. Mötet med Sverige och en annan kultur har också påverkat henne på olika sätt.
Skulptur och foto med installationer dominerar hennes arbetsformer. Det är fråga om ett slags konceptuell skulptur t ex människofigura¬tioner som reser sig upp ur platta metallskivor på golvet. De liksom strävar efter att frigöra sig från sitt ursprung och sin bakgrund likt den fjättrade Prometheus.
I fotografierna finns alltid frontala möten med människor och deras ansikten med ögon som tittar in i kameran, på oss betrak¬tare. I andra verk ser de in i en spegel. Intresset för dubbel¬heter och illusioner är återkommande i hennes arbeten. Vad är det vi ser egentligen? Kan vi lita på det vi ser?
Konsten ställer alltid frågor och konstnären skapar verk som gestaltar motsägelser i stället för entydiga svar.

Linköping augusti 2011
Christer Fällman
Konsthallschef Passagen

www.linkoping.se/passagen

Wednesday, 20 January 2010

Free Art Window Shopping

Face The Door

9-30 Januari 2010

Fullersta Bio Konsthall
Norrängsvägen 1, Huddinge
Sweden
Guangjuan Zhang

Thursday, 3 September 2009

20090919

ThePlay
ThePool

FreeMarket


ForbiddenCity

Coming UP!!!

ForbiddenCity

FreeMarket

ThePool

ThePlay
Guangjuan
20090901

Wednesday, 15 July 2009

Degree Zero


Zero degree is boiling
Shaking hard the blank surface
Silence gives a screaming
Erasing the future's navel string
Virgin soil lost the germ
Gilding the desire's wind
Horizon unborn the twilight
Shading into an aimless goal
Compass missing the north
Drowning out the keel's glow
Joints ready for blooming
Rewriting unknown memory's bubbles
Snowfall stretching an infinite page
Rolling up the repainted nil