Sunday, 13 May 2012Tolv hos Inga Modén - 13 konstnärer med glas i blick.
Utställning på Krapperups Konsthall
2 juni-8 juli:
 Krapperups Konsthallen, Krapperupsvägen 409
ligger vid väg 111 mellan Höganäs och Mölle.

Läs mer på
www.krapperupskonsthall.se


No comments:

Post a Comment